Nainstalujte si:
       

Překlad scanning


scanning = skenování (2. p.); skenovací; prohlížející; ohledávání; řádkování (v televizi)
channel scanning = detekce kanálů; sledování kanálů;
cylindrical scanning = válcový rozklad; snímání z válce;
drum scanning = snímání z válce; válcový rozklad;
laser scanning = zkoumání laserem; snímání laserem;
line scanning = řádkový rozklad;

Překlad scanning z webu:
It was scanning the forest.  Obluda si prohlížela prales.
Yes, he said, scanning quickly.  Ano, přitakal a rychlým pohledem přelétl místnost.
But soon he was scanning smoothly.  Za chvíli už dokázal snímat zcela plynule.
Kysumu climbed to the top, scanning the surrounding ground.  Kisumu vylezl nahoru a rozhlížel se po okolí.
Don't panic, kid, my mentor growled, scanning the opposition.  Nepanikař, mladej, zavrčel můj učitel a přehlížel naše protivníky.
Did he have any comment on the scanning pass?  Měl nějaké poznámky k průběhu skenování?
The two men moved to the open air, scanning the hillside.  Oba muži vyšli ven a obhlíželi kopec.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscarcely   scarecrow   scared   scatter   scattering   scavenging   scene   schedule