Nainstalujte si:
       

Překlad scanner


scanner = snímací zařízení; snímač; rozkladové zařízení; čtečka; budič zvuku; odečítací zařízení; prohlížeč; snímací; skener; skenerový; snímací jednotka; snímací přístroj; radarová anténa; tomograf; rozkladová jednotka; skenování (2. p.)
diagnostic scanner = diagnostický tester; diagnostické zařízení;
document scanner = snímač dokladů; čtečka dokladů;
film scanner = snímač filmu (film.); filmový snímač; televizní snímač filmu;
optical scanner = optický snímač; optický skener;

Překlad scanner z webu:
But a new scanner had made the job much easier.  Ale nové skenery práci hodně usnadnily.
Minutes later, the police scanner crackled with the answer.  O několik minut později v policejní vysílačce zapraskala odpověď.
On the oaken dresser, however, was a scanner radio.  Na dubovém toaletním stolku stálo rádio s anténou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscanning   scarcely   scarecrow   scared   scatter   scattering   scavenging   scene