Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad scandal do češtiny

scandal = skandál (ostuda); hanba; ostuda; pohoršení; pomluvy; pomluva; drby; špína; rozhořčení; aféra; klep; skandální; klepna
lie under a scandal = mít špatnou pověst (ostudu);

Příklady překladu slova "scandal" z webu:

Toranaga was scandalized.  Toranaga byl šokován.
That's a shameful, scandalous deal, isn't it?  Taková dohoda je přece nemravná, skandální!
We don't want any unnecessary scandal.  Nikdo z nás netouží po nějakém zbytečném skandálu.
But it is a dark and scandalous story.  Ale je to temný a skandální příběh.
She's amassed gamblingdebts, to the point of open scandal!  Nadělala takové dluhy, že to hrozí veřejným skandálem!
Here, one should never make one's début with a scandal.  Tady člověk nikdy nesmí debutovat skandálem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscanner   scanning   scarcely   scarecrow   scared   scatter   scattering   scavenging