Nainstalujte si:
       

Překlad scaling


scaling = oddrolení; slézající; úprava měrky; vážení; odlupování; odprýskávání; tvoření okují; tvoření šupin; tvorba kamene; odstraňování okují; odokujení; odstraňování kamene; odstraňování šupin; kámen; začisťování stropu; očistění líce; krychlení; inkrustace
image scaling = úprava mírky; změna rozměru obrazu;

Překlad scaling z webu:
They'll not try scaling the battlements again.  Už se na hradby znovu vyšplhat nepokusí.
One of the guards found him scaling the roof.  Jeden ze strážných ho našel, jak leze na střechu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscandal   scanner   scanning   scarcely   scarecrow   scared   scatter   scattering