Nainstalujte si:
       

Překlad scales


scales = váží; váhy; váha; šupiny; šupinky; pomocník vážného
turn the scales = vážit;

Překlad scales z webu:
Bottom scales grew larger, heavier, smoother.  Spodní šupiny se zvětší, stanou se silnější a hladší.
The magnificent bronze scales were streaked with black.  Lesklé bronzové šupiny byly matné černým prachem.
How could we tip the scales for you?  Jak bychom mohli věci ovlivnit v tvůj prospěch?
I am armoured above and below with iron scales and hard gems.  Jsem obrněný nahoře i vespod železnými šupinami a tvrdými drahokamy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscaling   scandal   scanner   scanning   scarcely   scarecrow   scared   scatter