Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad scale do češtiny

scale = v poměru; váha (na vážení); miska; míra; váhy; vážit; vážit se; šupina; šupinka; slupka; tříska; zubní kámen; oloupat (šupiny, slupky ap.); oloupat se (šupiny, slupky ap.); potáhnout; potáhnout se; tvořit šupiny; příčel (žebříku); schodiště; vylézt
absolute scale = absolutní stupnice; Kelvinova stupnice (teplotní);
acidity scale = stupnice kyselosti; kyselostní škála;
beaker scale = laboratorní stupnice; měřítko;
centigrade scale = setinná stupnice; Celsiova stupnice; barevná stupnice;

Příklady překladu slova "scale" z webu:

Scale is place, yes?  Stupnice znamená prostor.
The sheer scale presents terrific problems.  Už pouhé měřítko představuje ohromný problém.
That, too, was an engineering project to scale the heavens.  To byl také technický projekt, jak dosíci nebes.
The actual work is easy enough — it's the scale that's tough.  Samotná práce je dost jednoduchá, špatné je to s měřítkem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscaler   scales   scaling   scandal   scanner   scanning   scarcely   scarecrow