Nainstalujte si:
       

Překlad scaffold


scaffold = lešení; popraviště; konstrukce; skelet; kostra; stanoviště; jeviště; seník; postavit lešení; tribuna; vyztužit; obestavět lešením; poprava; popravní lešení; stavět lešení; šibenice; lešenářský; špýchar; pracovní poval; prkno lešenářské
boat scaffold = lešeňová lávka; zavěšené lešení;
flying scaffold = lešeňová lávka; visutý poval; visuté lešení;
saddle scaffold = komínová lávka; komínové lešení; lešení nad hřebenem střechy;
straddle scaffold = komínová lávka; komínové lešení;

Překlad scaffold z webu:
But the scaffolding itself gleamed bright and shiny in the sun.  Avšak lešení samo se ve slunci lesklo a zářilo.
Now we're all on the scaffold, he thought.  Už jsme na popravišti všichni, napadlo ho.
And he began to climb the scaffolding.  A začal šplhat po konstrukci vzhůru.
Levine clipped the cage to the side of the scaffolding.  Levine připevnil klec k boku konstrukce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscale   scaler   scales   scaling   scandal   scanner   scanning   scarcely