Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad saying do češtiny

saying = říkající; rčení; přísloví; pořekadlo; slavný výrok; aforismus; mluvení; úsloví; mluva; průpověď; darebák
message saying = obvyklé hlášení; běžné hlášení; accredit with a saying = přičítat výrok;
what others are saying = co říkají jiní; accredit sb. with a saying = přičítat výrok (komu);

Příklady překladu slova "saying" z webu:

Saying nothing, he stared dead ahead at the chrome doors.  Nic dalšího neřekl a upřeně zíral na chromované dveře před sebou.
Without saying anything?  A neřekli ani slovo?
Simonson was saying ...  Simonson říká ...
What was he saying to you?  Co vám to říká?
No, senor, he was saying now.  Ne, seňor, říkal právě.
A lot of people were saying that.  Kdekdo jim to vykládal.
He could almost hear his wife saying them.  Jako by svou ženu prima slyšel.
She knew he had a reason for saying this.  Věděla, že má nějaký důvod, když to říká.
The woods were full of em, as the saying went.  Lesy jsou jich plné, jak se zpívá v jedné písničce.
A little too bracing if you don't mind my saying so.  Až moc svěžího, když dovolíš.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscaffold   scale   scaler   scales   scaling   scandal   scanner   scanning