Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad say that do češtiny

say that = říct, že; říct, že; říkat, že; mírně řečeno
people say that = lidé říkají, že; říká se, že;

Příklady překladu slova "say that" z webu:

Say that again.  S kulomety.
I'd say that was wise, sir.  To bylo rozumné, pane.
I didn't say that exactly.  To jsem neřekl.
The behavioral specialists say that they're not.  Psychologové tvrdí, ze nejsou.
Do you want to say that again?  Chtěl bys to zopakovat?
For the moment they can say that they're operating in home waters.  Zatím mohou říkat, že operují v domácích vodách.
It is not too much to say that peace or war may hang upon the issue.  Bez nadsázky vám říkám, že na ní závisí mír či válka.
It would be shameless of me to say that you might.  Byl naprosto zmaten a vleže na ni hleděl.
It would have been much more truthful to say that he was worried.  Bylo by mnohem pravdivější, kdyby řekl, že mu to působí starosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsaying   scaffold   scale   scaler   scales   scaling   scandal   scanner