Nainstalujte si:
       

Překlad saving


saving = šetření (4. p.); šetřící; úsporný; ukládání (peněz do spořitelny); spořivý; hospodárný; spásonosný; vedoucí ke spáse; kromě; vyjma (kromě); zachraňující; vyhrazující; záchrana; úspora; spořící; spása; sanace; spásný; úspornost; úschova; spoření; uložení
energy saving = energeticky úsporný; úspora energie;

Překlad saving z webu:
Saving little kids is my specialty.  A zachraňování malých dětí je moje specialita.
Bugs was saving everything.  Bugs přece všechno ukládal.
Thank you for saving his life.  Děkuji, že jste mu zachránil život.
Though that is a saving grace in one respect.  I když to má i jednu dobrou stránku.
Aren't we supposed to be saving the world?  Nečeká se od nás, že budeme zachraňovat svět?
Didn't she thank you, not for saving her but for saving him?  Zač ti děkovala?
His mother had always said he was a very saving soul.  Matka mu vždycky říkala, že je velice spořivá dušička.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsavings   savings bank   say that   saying   scaffold   scale   scaler   scales