Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad saturation do češtiny

saturation = saturace (nasycení); nasycení; napuštění; nasáknutí; impregnace; proniknutí; prosáknutí; sytost; nasycenost; sycení; napouštění; vjem sytosti; nasycený stav; saturační; zaplnění (souboru); umlčení; prosycení; saturovanost; saturování; neutralizování
magnetic saturation = magnetická saturace; magnetické nasycení;
market saturation = nasycení trhu; saturace trhu; zone of saturation = zóna nasycení;

Příklady překladu slova "saturation" z webu:

I've got a certain saturation point.  Já jsem dospěl k nějakému přesycení, nebo co.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsauce   sausage   saver   saving   savings   savings bank   say that   saying