Nainstalujte si:
       

Překlad satisfying


satisfying = uspokojování (2. p.); uspokojující (4. p.); uspokojení; vydatný; ukonejšování; ukonejšení; uspokojujíce
fully satisfying = plně uspokojující; plně splňující;

Překlad satisfying z webu:
Satisfying intellectually, he thought.  Teoreticky uspokojivý závěr, pomyslel si.
It's a pretty satisfying experience pulling rank.  Docela fajn zkušenost, uplatnit takhle svou šarži.
It was a most satisfying experience, he recalled.  Vzpomínal, že to byl velmi uspokojivý zážitek.
His eyes glinted keenly with a private and satisfying mischief.  V očích se mu zablýskalo skrytým, zlomyslným uspokojením.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsaturation   sauce   sausage   saver   saving   savings   savings bank   say that