Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad satisfied do češtiny

satisfied = spokojený; uspokojený (poptávka); uspokojil; uspokojili; přesvědčený; spokojený s

Příklady překladu slova "satisfied" z webu:

Satisfied at last, he read it:  Když se konečně ujistil, začal číst:
I satisfied yours, so now you satisfy mine.  Já jsem vám vyhověl, tak teď vyhovte vy mně.
You're fully satisfied with the case?  Jste si s tím případem ve všem jist?
He wouldn't be satisfied until he did.  Nebude mít klid, dokud to nezjistí.
Another swirl, then a satisfied sip.  Další zakroužení, pak spokojený doušek.
At last the robots were satisfied that all procedures were correct.  Konečně byli roboti se všemi procedurami spokojeni.
He came back into the main room satisfied that he had missed nothing.  Vrátil se do hlavního pokoje, přesvědčený, že mu nic neušlo.
Is it because no man yet has ever satisfied her?  Je to tím, že ji ještě žádný muž neuspokojil?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsatisfying   saturation   sauce   sausage   saver   saving   savings   savings bank