Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad satisfactory do češtiny

satisfactory = uspokojivý; dostatečný; postačující; vyhovující; přiměřený; přijatelný; splňující všechny podmínky; uspokojující; čtyřka; dostatečný důkaz
prove satisfactory = dopadnout uspokojivě; ukázat se být dostatečným;

Příklady překladu slova "satisfactory" z webu:

Now would be satisfactory.  Nejlépe hned.
Still, it was not satisfactory.  Ale pořád to nebylo to pravé.
I presume that will be satisfactory.  Předpokládám, že to bude stačit.
Or perhaps another day would be satisfactory?  Nebo byste si mohli vybrat jiný den.
But it, er, seemed to me to be very satisfactory.  Ale i tak mám dojem, že to bylo velmi uspokojivé.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsatisfied   satisfying   saturation   sauce   sausage   saver   saving   savings