Nainstalujte si:
       

Překlad satisfaction


satisfaction = spokojenost; uspokojení; satisfakce (zadostiučinění); ukojení; odčinění; zadostiučinění; zaplacení; splnění; náhrada; vyhovění; uspokojivý; vykrývání; vyrovnání; splácení; splacení; zapravení; doklad o splnění rozsudku uspokojením pohledávky
demand satisfaction = žádat zadostiučinění; žádat satisfakci;
get satisfaction = dostat satisfakci; dostat spokojenost;
give satisfaction = dát zadostiučinění; poskytnout zadostiučinění; uspokojit; dát satisfakci; poskytnout satisfakci; narovnání;

Překlad satisfaction z webu:
Gentle noted with satisfaction the plugs of dried blood in his nose.  Jemný si se zadostiučiněním všiml zbytků zaschlé krve v jeho nose.
Think only of my satisfaction and pleasure.  Mysli jen na moje potěšení a mou spokojenost.
You think there is any satisfaction in it for me?  Myslíš, že mě to uspokojuje?
Do not grudge me a moment's satisfaction of the eye.  Dejte mi ještě chvilku, ať se potěším pohledem na tu krásu.
We will die, and you will have no satisfaction in that.  Můžeme zahynout a v tom pro tebe nemůže být žádné zadostiučinění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsatisfactory   satisfied   satisfying   saturation   sauce   sausage   saver   saving