Nainstalujte si:
       

Překlad satellite


satellite = družice (hvězd.); satelit (polit., hvězd., sděl.tech.); satelitní; družicový; souputník; satelitní město; umělá družice; průvodce; strážce; nohsled; předměstí; velké předměstí; ostrovní systém (automatizace); satelitní stát; pomocný; podružný
communications satellite = sdělovací družice; spojovací družice; komunikační satelit; telekomunikační družice;
environmental satellite = meteorologická družice; povětrnostní družice;
geostationary satellite = stacionární družice; spojovací družice;

Překlad satellite z webu:
Their satellite radios are encoded.  Jejich družicová rádia mají kódy.
How's the satellite working out?  Jak to vypadá s družicí?
That's where the satellite and the two people are now.  Tam je teď družice a ti dva lidé.
It had to be satellite photography.  Muselo to být snímáno ze satelitu.
Ritter looked again at the satellite photo of the house.  Ritter pohlédl na družicový snímek domu.
I understand you have a whole satellite load of them here.  Pochopil jsem však, že jich tu máte celý satelit.
He had done just that over the satellite radio.  Přesně tohle udělal on přes satelitní rádio.
It was as official as orders off their satellite net:  Teď to bylo tak oficiální, jako rozkazy z jejich satelitní sítě;
What've you got there in the top flap, a satellite phone?  Co to máš tady nahoře, to je satelitní telefon?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsatisfaction   satisfactory   satisfied   satisfying   saturation   sauce   sausage   saver