Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sardine do češtiny

sardine = sardinka; olejovka; namačkat; sardinkový; sardský
rolled sardine = očko (ryba); ryba očko;

Příklady překladu slova "sardine" z webu:

Sardines sighed.  Sardinka si povzdechl.
The bartender was broiling two sardines on a doll's hotplate.  Hostinský smažil na pánvi dvě sardinky.
They're packed in those trailers like sardines in a can.  Narvali je tam jak sardinky do konzervy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsatellite   satisfaction   satisfactory   satisfied   satisfying   saturation   sauce   sausage