Nainstalujte si:
       

Překlad sands


sands = pláž; písky; písečný náplav; pískoviště; písčitá výspa; písečná poušť; metání písku
heaving sands = kuřavka; tekoucí písky;

Překlad sands z webu:
Find me sands of all colours, and a flat rock.  Najdi mi písek všech barev a plochý kámen.
Ichlos looked at the sands stretching away.  Bylbitos se rozhlédl po písku, který se táhl na všechny strany.
There are shoals and shifting sands for ten leagues.  Na třicet mil odsud jsou mělčiny a pohyblivé písky.
The barbarian lies dead on the sands at the water's edge.  Barbarova mrtvola leží na písku pod čarou přílivu!
For now is my grief heavier than the sands of the seas, she thought.  Protože nyní je můj žal hlubší než dna moří, pomyslela si.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsandwich   sanitation   saponification   sardine   satellite   satisfaction   satisfactory   satisfied