Nainstalujte si:
       

Překlad sander


sander = písečník; brus; ruční elektrická bruska (se smirkovým papírem); bruska na dřevo; pískovač; tryskač písku; bruska; červený santál
belt sander = leštička; pásová bruska;

Překlad sander z webu:
Next were sanders.  Za nin i postupovaly sypače písku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsands   sandwich   sanitation   saponification   sardine   satellite   satisfaction   satisfactory