Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sanctuary do češtiny

sanctuary = svatyně; útočiště; svatostánek; azyl (útočiště); rezervace (zvěře); sanktuarium (v kostele); útulek; azylový; chrám; presbytář; sanktuář; kněžiště; útočiště zvěře; svatyně
wildlife sanctuary = rezervace zvěře; přírodní rezervace;

Příklady překladu slova "sanctuary" z webu:

I can enjoy your sanctuary and then let myself out.  Prohlédnu si váš svatostánek a odejdu sám.
How many townspeople would have sanctuary inside?  Kolik lidí z města by se sem vešlo?
It was considerably colder in the sanctuary than in the basement.  V kapli bylo podstatně chladněji než v suterénu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsander   sands   sandwich   sanitation   saponification   sardine   satellite   satisfaction