Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sanction do češtiny

sanction = sankce; dovolení; schválení; schválit; potvrdit; sankcionovat (uzákonit); uzákonit; uznat; souhlas; donucovací prostředek; donucovací předpis; odvetné opatření; postih; potvrzení; ratifikace; ratifikovat; učinit závazným nebo zákonným; uvalit sankce na
criminal sanction = trestní postih; sankce za spáchání trestného činu;
give sanction = potvrdit; schválit;

Příklady překladu slova "sanction" z webu:

Why would the government sanction that?  Proč by to vláda podporovala?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsanctuary   sander   sands   sandwich   sanitation   saponification   sardine   satellite