Nainstalujte si:
       

Překlad sampling


sampling = vzorkující; vzorek; odběr vzorků; braní vzorků; odběr zkušebních vzorků; soubor; vzorkovací; výběr (ve statistice); odebírání vzorku; odebírání vzorků; testování; výběrový postup; výběrový; sampling; vzornice; vzorovací; samplovací; přejímka; samplování
air sampling = odběr vzorků vzduchu; odebírání vzorků vzduchu;
grab sampling = bodový odběr; namátkový odběr vzorků;
quota sampling = kvótovaný výzkum; výzkum podle vzorku;
sequential sampling = postupný výběr; postupné vzorkování;

Překlad sampling z webu:
Core samplings were made throughout the bled.  Po celém bledu byly provedeny pokusné vrty.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsanction   sanctuary   sander   sands   sandwich   sanitation   saponification   sardine