Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sample do češtiny

sample = vzor; vzorek; ukázka (vzorek zboží, též přen.); vzorový; dát za vzor; příklad (přen.); namátkový průzkum; namátková zkouška; ukázat vzorky (zboží); zkoušet vzorky (testovat); okusit (též přen.); ochutnat (též přen.); odebrat vzorek; prohlížet; ukázkový
blood sample = vzorek krve; krevní vzorek;
free sample = neprodejný vzorek; bezplatný vzorek;
quota sample = kvótový vzorek; poměrný vzorek;
random sample = náhodný vzorek; náhodný výběr; namátkový vzorek;
reference sample = srovnávací vzorek;

Příklady překladu slova "sample" z webu:

The sputum sample showed pneumonia.  Vzorek hlenu ukazuje na zápal plic.
It was the sample jar, all right.  Byl to ten reklamní kelímek.
French had finished one sample and was ready for another.  French dopil jeden vzorek a byl připraven na další.
I suppose it is the sample of coco.  Předpokládám, že jím je vzorek kakaa.
Probably he should obtain a fresh sample for analysis.  Nejspíš by měl opatřit čer­stvý vzorek pro analýzu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsampler   sampling   sanction   sanctuary   sander   sands   sandwich   sanitation