Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad salary do češtiny

salary = plat; služné (plat); gáže; dávat plat; honorovat; odměna za služby; vyplácet služné; výdělek; mzda; příjem; platový; výplata; vyplácet plat; platová stupnice
back salary = dosud nevyplacený plat; zpětně vyplacený plat;
basic salary = základní mzda; základní plat;
commensurate salary = přiměřený plat; odpovídající plat;
fixed salary = pevný plat; fixní plat;
starting salary = počáteční mzda;

Příklady překladu slova "salary" z webu:

Your salary is doubled.  Máš dvojnásobný plat.
At a salary of two or three thousand dollars a month?  Za plat dva nebo tři tisíce dolarů měsíčně?
Mainly, it will be in salary cheques for my assistants, deposits, etc.  Hlavně to budou platy mých pomocníků, vklady atd.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsales   salesman   salmon   salon   saloon   saltpetre   salubrious   sample