Nainstalujte si:
       

Překlad safety


safety = bezpečí (jistota); jistota (bezpečí); bezpečnostní; pojistka; neporušenost; opatrnost; spolehlivost (přístroje); pojistný (přívlastkově); chráněný; vězení; zajištění; zdraví; bezpečnost; bezpečnostní zkouška; pojišťovací; nedobytnost; prezervativ
driver safety = bezpečnost řidiče; ochrana řidiče;
flight safety = bezpečnost letu; letecké zabezpečení;
functional safety = funkční bezpečnost; provozní bezpečnost;
grip safety = rukojeťová pojistka; pojistka v rukojeti pistole; vnitřní bezpečnost;

Překlad safety z webu:
Safety precaution.  Bezpečnostní opatření.
The safety locks!  Bezpečnostní pojistky!
As a safety feature.  Bezpečnostní opatření.
Suslev put the safety catch on.  Suslev zbraň znovu zajistil.
His finger slid the safety catch off:  Znovu odjistil pistoli.
Why had he taken the safety off…?  Proč zbraň odjistil...?
But he could not find the safety belt;  Bezpečnostní pás nenahmátl;
He hit the keys and turned the safety system back on.  Stiskl pár kláves a zase zapojil bezpečnostní systém.
The windshield was no more use than ordinary safety glass.  Okno nemělo větší odolnost než obyčejné bezpečnostní sklo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsafety belt   safety catch   safety glass   safety lamp   sagittal   sailing   salad   salary