Nainstalujte si:
       

Překlad safety belt


safety belt = záchranný pás; bezpečnostní pás; bezpečnostní opasek; úchyt ukotvení bezpečnostního pásu
automatic safety belt = automatický bezpečnostní pás; pasivní bezpečnostní pás (bez obsluhování);
rear safety belt = zadní bezpečnostní pás; bezpečnostní pás pro zadní sedadlo;

Překlad safety belt z webu:
He quickly hooked his safety belt to the nearest attachment;  Rychle se připjal za pás k nejbližšímu držadlu;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsafety catch   safety glass   safety lamp   sagittal   sailing   salad   salary   sales