Nainstalujte si:
       

Překlad rusty


rusty = rezavý (korozí); rezivý; plesnivý; sešlý; zchátralý; nakřáplý; vybledlý; zrezivělý; orezavělý; zrezavělý; orezivělý; tuřín
get rusty = zrezavět; rezavět;

Překlad rusty z webu:
Rusty but serviceable.  Zkažené, ale nyní využitelné.
It sounded rusty and a little hoarse.  Zněl trochu rezavě a chraptivě.
There was a rusty old drain set in the wall.  Když prudce zahnul stranou, dostal na slizké zemi smyk, ale pak...
It sounded like a rusty hinge.  Znělo to jako skřípání zrezavělého pantu.
Back and forth went the rusty ringbolt between his talented fingers.  Rezavý kruh poletoval v jeho nadaných prstech sem a tam.
Relax, at least it wasn't a rusty nail, she said.  Klid, aspoň že to nebyl rezavý hřebík, řekla.
It turned out to be an ancient rusty hinge.  Ukázalo se, že je to prastarý rezivý závěs.
On top of it was an old ringbolt, rusty red.  V tom kůlu vězel starý šroub s okem, červený rzí.
The drill arm extended and began grinding into the rusty ceiling.  Paže s vrtákem se natáhla a zajela do zrezavělého stropu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsaddle   safety   safety belt   safety catch   safety glass   safety lamp   sagittal   sailing