Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad runway do češtiny

runway = ranvej; vzletová a přistávací dráha; přechod; ochoz; stezka; dráha; příjezdová kolej; vzletová dráha; jízdní dráha; přistávací dráha; vozovka; povrch vozovky; rozjezdová dráha; přistávací dráha; rolovací plocha; startovací dráha; vodní stružka; řečiště
instrument runway = přistávací dráha; přístrojová dráha;
main runway = hlavní přistávací dráha; hlavní vzletová dráha;

Příklady překladu slova "runway" z webu:

Runway two five was an active runway, now in use.  Dráha dvapět byla nyní v provozu.
The runway stopped at a metal door.  Galerie končila u kovových dveří.
Hold short of runway two one.  Zastavte u startovací dráhy dvanula.
They were on the runway .  Už jsou na startovací dráze...
If not open, will use runway two five.  V opačném případě na drá­ze dvapět.
You're still number one on the runway to land.  Stále jdete na přistání jako první.
Is there any change in status of runway three zero?  Změnila se něco na dráze třinula?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrupture   Russian   rusty   saddle   safety   safety belt   safety catch   safety glass