Nainstalujte si:
       

Překlad runaway


runaway = na útěku; utečenec; uprchlý; zradivší; splašený kůň; uprchlík; útěk; poplašený kůň; odchod; dezertér; vytočený (ve vysokých otáčkách); prchající; cyklování; uprchnuvší; přetočení; cyklující; dlouhé přistání; splašený; prudká inflace
thermal runaway = kumulativní tepelný; tepelný lavinový jev; posuv pracovního bodu;

Překlad runaway z webu:
Like a runaway warchariot it hit me.  Jako když do mě vrazí válečný povoz.
You had a runaway swarm out there in the desert for what—two weeks?  Jak dlouho to je, co si ten roj volně lítal v poušti… dva týdny?
So you have a runaway swarm.  Takže roj na útěku.
Betty continued to accelerate on her runaway course.  Betty byla dále urychlována na své scestné pouti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrunner   running   running speed   runoff   runout   runway   rupture   Russian