Nainstalujte si:
       

Překlad run-out


run-out = házení (nevyváženého kola); dezerce; vytečení; vyběhnutí; prchnutí; doběh; odbočka potrubí; maximální otáčky
side run-out = boční házení (kroužku valivého ložiska); stranové házení kola; unloaded radial tyre run-out = geometrická nerovnoměrnost pneumatiky;
runaway   runner   running   running speed   runoff   runout   runway   rupture