Nainstalujte si:
       

Překlad run-off


run-off = odtok; rozhodující utkání; povrchový odtok; odpadová voda; odbočka; házení (nevyváženého kola)
underground run-off = hypodermický odtok; drenážní odtok;
run-out   runaway   runner   running   running speed   runoff   runout   runway