Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rumour do češtiny

rumour = dohady; zvěst (neověřená zpráva, co se říká); pověst (neověřená, co se říká); šeptanda (neověřená, co se říká); hláška (neověřená zpráva, co se říká); řeči (neověřené, co se říkají); neověřená zpráva; fáma; šířit pověsti; legenda; nepotvrzená zpráva
spread rumour = šířit zprávu; šířit pověst; šířit zvěsti;

Příklady překladu slova "rumour" z webu:

Not since that rumour about their feet got around.  Rozhodně ne od té doby, co se rozšířila ta pověst o jejich nohou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrun dry   run-off   run-out   runaway   runner   running   running speed   runoff