Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ruling do češtiny

ruling = rozhodnutí; vládnoucí; úřední rozhodnutí; výnos; předpis; panující; soudní rozhodnutí; rytí; nález; pravidlo; převládající; nařízení; tvořicí přímka; soudní nařízení; soudní nález; hlavní; rozhodující; linkování; současný; tvořící přímka; soudní výnos
court ruling = nařízení soudu; usnesení soudu; rozhodnutí soudu; soudní výnos;
interlocutory ruling = prozatímní; předběžné soudní rozhodnutí; prozatímní soudní rozhodnutí;
preliminary ruling = předběžné rozhodnutí; předběžné opatření;

Příklady překladu slova "ruling" z webu:

Ruling 4 to 2, one abstention.  Rozhodnutí přijato čtyřmi hlasy proti dvěma, při jedné absenci.
But ruling through others, is that enough?  Ale stačí to vládnout prostřednictvím jiných?
Was he from the ruling class?  Je on z vládnoucí třídy?
Louis and dictated a fourpage ruling to the court reporter.  Louis a soudní zapisova­telce nadiktoval čtyřstránkový rozsudek.
Our officers do come from the ruling class.  Naši důstojníci opravdu pocházejí z vládnoucí třídy.
You can think up a better way of ruling the country.  Vymyslíš nějaký lepší způsob, jak téhle zemi vládnout.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrumbling   rumour   run dry   run-off   run-out   runaway   runner   running