Nainstalujte si:
       

Překlad rules


rules = pravidla; směrnice; linkování; pravidlo; odvozené právní předpisy nižší právní síly
company rules = pravidla společnosti; řád společnosti; řád;
competition rules = pravidla hospodářské soutěže; soutěžní podmínky; pravidla pro veřejnou soutěž;
evidence rules = důkazní pravidla; pravidla dokazování; devizové předpisy; tvořit pravidla;

Překlad rules z webu:
Rules of courtroom etiquette must be followed.  Pravidla soudní etikety je třeba dodržovat.
Who rules here?  Kdo zde vládne?
Change the rules or not?  Změním pravidla nebo ne?
You changed the rules here.  Změnil jste zdejší pravidla.
He didn't set the rules of engagement.  Ten přece neurčuje pravidla boje.
There are different kinds of rules .  Jsou různé druhy pravidel.
I am not sure of divorce rules in general;  Nejsem si jistá, jaká pravidla rozvodu obecně platí;
The system as a whole was given rules of behavior.  Systém jako takový měl daná pravidla chování.
What they're saying around the office is that the rules are changing.  Tam u nás se říká, že se mění pravidla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorruling   rumbling   rumour   run dry   run-off   run-out   runaway   runner