Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ruler do češtiny

ruler = vladař; pravítko; vládce; panovník; měřítko; sázítko; pravítkový; řídící princip; potentát; měřidlo; linkovačka; linkovač; pravidla
absolute ruler = absolutní vládce; samovládce; absolutní vladař; cutter table ruler = řezací pravítko;

Příklady překladu slova "ruler" z webu:

And if your ruler orders you to attack us here?  A co kdyby vám váš panovník přikázal přepadnout nás?
Or if your legal ruler did?  Nebo jiný svrchovaný panovník?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrules   ruling   rumbling   rumour   run dry   run-off   run-out   runaway