Nainstalujte si:
       

Překlad rule of law


rule of law = právní norma; zákonitost; zákonná norma; zákonnost; právní pravidlo; zákonné ustanovení; trojčlenka (mat.)
under the rule of law = na základě zákonnosti;

Překlad rule of law z webu:
There must be the rule of law.  Ale musí přece vládnout zákon.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorruler   rules   ruling   rumbling   rumour   run dry   run-off   run-out