Nainstalujte si:
       

Překlad ruins


ruins = rozvaliny; krachy; sutiny; strojek na řezání linek
fall to ruins = rozpadnout se (na trosky);

Překlad ruins z webu:
Ruins all their hard work.  Kazí jim to všechno, na co se tak nadřeli.
Gaslight ruins your eyes.  Ale má to taky svý výhody.
It's not the ruins we need.  To nejsou ruiny, které bychom potřebovali.
How far are the ruins from the palace?  Jak daleko jsou ty trosky od zámku?
As far as the eye could see there were ruins everywhere.  Kam až oko dohlédlo, se táhly trosky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrule of law   ruler   rules   ruling   rumbling   rumour   run dry   run-off