Nainstalujte si:
       

Překlad ruined


ruined = zřícený; zničil; zničený; polámaný; rozbořený; pokažený; zruinovaný; porušená budova
be ruined = být na mizině; vzít za své; vzít zasvé;

Překlad ruined z webu:
It ruined her week.  Zkazil jsme jí tím celý týden.
Damned near ruined my day, too.  Ale mně to taky skoro zkazilo den.
Maybe she hadn't ruined it.  Snad si je nezničila.
They passed through the ruined chamber.  Prošli zpustošenou komnatou.
Her hair fell over the ruined left side of her face.  Vlasy jí zakrývaly zničenou levou stranu tváře.
Wonse sat alone in the dark, ruined hall.  Zavoněl seděl sám v temném poničeném sále.
The cast was so heavy that it ruined his balance.  Sádrový obvaz byl tak těžký, že ho převážil.
Mallory watched with the numb calm of a ruined man.  Mallory přihlížel s otupělým klidem ztroskotance.
There were no signs of activity anywhere in the ruined city.  Nikde ve zničeném městě nebylo znát žádnou činnost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorruins   rule of law   ruler   rules   ruling   rumbling   rumour   run dry