Nainstalujte si:
       

Překlad rudeness


rudeness = hrubost; nevychovanost; nezpůsobnost; nezdvořilost; neurvalost; surovost; hrubost
what rudeness = jaká neslušnost; jaká opovážlivost;

Překlad rudeness z webu:
Such public rudeness to a guest was very bad.  Tak otevřený projev nezdvořilosti vůči hostu nevěstil nic dobrého.
Please excuse my rudeness and thank you for your patience.  Promiňte prosím mou neomalenost a děkuji vám za trpělivost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorruined   ruins   rule of law   ruler   rules   ruling   rumbling   rumour