Nainstalujte si:
       

Překlad rudder


rudder = kormidlo; směrovka; kormidlovat; směrnice; zásada; směrové kormidlo; kormidlový; princip; stranové kormidlo; rudost
active rudder = aktivní kormidlo; aktivní družice;

Překlad rudder z webu:
Rudder amidships, aye.  Kormidlo přímo, rozkaz.
The rudder was sound.  Kormidlo bylo v pořádku.
Sir, my rudder is amidships.  Pane, kormidlo je přímo.
The repairs to the rudder go slowly.  Ty opravy kormidla jdou pomalu.
I mean, wasn't that the rudder sticking up behind the sail?  Teda, myslím, netrčelo tam za věží kormidlo?
But the ship knew not her rudder and neither did the sea.  Ale loď neposlouchala kormidlo a moře neposlouchalo taky.
He exerted all his strength as the rudder bit into the torrent.  Visel na něm vší silou, zatímco se kormidlo zakouslo do proudu.
The rush of the waves held me against the rudder post.  Vír za lodí mě tlačil na kormidlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrudeness   ruined   ruins   rule of law   ruler   rules   ruling   rumbling