Nainstalujte si:
       

Překlad rubber


rubber = guma; gumový; pilník; brus; pryž; cídič; utěrka; hadr (utěrka); brusič; kaučuk; zápas (ve whistu); hra (ve whistu); robber (hra ve whistu); kaučukový; pryžový; pneumatika; masér; přezůvka; nevulkanizovaná kaučuková směs; syntetická pryž; ochrana
butyl rubber = izobutylenový kaučuk; butylový kaučuk;
chloroprene rubber = chloroprenová pryž; chloroprenový kaučuk;
crepe rubber = přírodní guma; surová guma; krepa;
crude rubber = surový kaučuk; surová guma;
foam rubber = molitan; pěnová pryž;

Překlad rubber z webu:
That's the rubber game.  Je to finále, že.
Has he got rubber britches on?  Má na sobě gumové gatě?
Just a matching black rubber shower sandal.  Jen černý gumový sandál.
The detective put on a rubber glove for her search.  Detektivka si navlékla rukavice, než začala s osobní prohlídkou.
She pulled on a pair of rubber gloves, and handed me a pair to put on.  Natáhla si gumové rukavice a druhé podala mně.
He had no shortness of breath, no rubber legs.  Neroztřásly se mu nohy ani se mu netajil dech.
We'll follow up on the pictures and the rubber cabbage, right?  Půjdeme po těch snímcích a gumovém zelí?
She appeared to be wearing a nightie and huge rubber boots.  Zdálo se, že má na sobě noční košili a velké holínky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrubbing   rubbish   rudder   rudeness   ruined   ruins   rule of law   ruler