Nainstalujte si:
       

Překlad royal


royal = královský; panovnický; vladařský; skvělý; nádherný; velký; úžasný; hojný; štědrý; rezidenční; majestátní; královská plachta; korunní; Královská akademie
penny royal = polej obecná; máta polej;

Překlad royal z webu:
Royal blood.  Krev královská.
Without royal favor this would hardly be possible.  Bez královské přízně by pokus­né novinky sotva byly možné.
I'm his royal magician, an employee at best.  Já jsem jeho královský čaroděj, jeho zaměstnanec.
And for the royal concubine?  A pro panovnickou konkubínu?
His woolen chasuble of royal indigo is fringed in scarlet.  Vlněnou kasuli v barvě královského indiga lemovanou šarlatem.
Dragons are probably, you know, royal animals.  A to je jeho kšeft, draci.
He shall receive the scraps from the royal table.  Bude dostávat zbytky z královské tabule.
They're a royal family, but they're not your royal family.  Je to královská rodina, ale není to tvoje královská rodina.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorroyalty   rubber   rubbing   rubbish   rudder   rudeness   ruined   ruins