Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad routine do češtiny

routine = rutina (mechanická); pravidelný postup; běžná praxe; obvyklý; normální; běžný; všední; rutinní; postup (předepsaný); běh povinností (pravidelný); obvyklé číslo (část programu); figura (taneční); pravidelný; zvyk; návyk; program; běžná práce; běh
abort routine = rutina ukončení; rutina skončení; rutina přerušení;
analysis routine = program k analýze; analytická praxe;
background routine = nízkoprioritní program; výplňkový program;
check-out routine = ladící program; zkušební program;

Příklady překladu slova "routine" z webu:

Routine now:  Teď už to byla rutina:
Just routine procedures.  Jde o pouhou rutinu.
Just a routine checkin.  Běžná rutinní prověrka.
Nothing at all, just routine activity.  Vůbec nic, jen běžná činnost.
Just a couple of open, routine things.  Už jen pár rutinních záležitostí.
After two weeks, she had the routine down pat:  Po dvou týdnech už pracovní rutinu dokonale zvládla:
Then he dropped a baby during a routine delivery.  Pak při běžném porodu upustil dítě.
The flight took just over two hours of routine boredom and a dry meal.  Let trval jen dvě hodiny - obvyklá nuda a jídlo bez chuti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrouting   rover   royal   royalty   rubber   rubbing   rubbish   rudder