Nainstalujte si:
       

Překlad route


route = cesta (předepsaná); směr; trať; směrovat; stanovit směr; určit směr; instradovat; cestovní rozkaz; silnice; dráha; spoj; udat směr; vést; tah; směřovat; určit cestu; komunikace; odvrtávat; silniční tah; dopravní cesta; trasa vozidla; cestovní
air route = letová trať; letová trasa; letecká linka; letecká trať; letecká trasa;
alternate route = obchozí cesta; záměnná trať;
bus route = autobusová linka; autobusová trať;
by-pass route = odklonová trasa; cesta oklikou; okružní linka; en route;

Překlad route z webu:
Route 50.  Jen se dívej.
The route he took was not direct.  Cesta, kterou šel, nebyla přímá.
A different route from his apartment to the law school.  Jezdil z domova na právnickou fakultu jinou cestou.
What was the fastest route to safety?  Která je nejkratší cesta do bezpečí?
She had already plotted her route once she was out of the gates:  Trasu městem už předem promyslela, jen co se dostane za brány:
Guerrero was in a bus en route to the airport.  Guerrero jel autobusem na letiště.
Even in daylight he wasn't sure of the route to the farm;  Ani ve dne si nebyl jist cestou k farmě;
I'll breathe a lot easier when the fellow's en route home, sir.  Uleví se mi, až ten chlápek bude na cestě, pane.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrouter   routine   routing   rover   royal   royalty   rubber   rubbing