Nainstalujte si:
       

Překlad roughly


roughly = zhruba; hrubě; surově; brutálně; přibližně; nepřesně; odhadem; výtržník chuligán
grind roughly = předbrušovat; brousit nahrubo;

Překlad roughly z webu:
Roughly similar tactics.  Tak zhruba podobná taktika.
That was roughly the weight of a large bee swarm.  To je zhruba tak váha velkého včelího roje.
Each letter was roughly the same.  Všechny dopisy byly zhruba stejné.
He was wearing a roughly made garment fashioned from wolfskin.  Měl na sobě hrubě šitý oděv z vlčí kůže.
The passage was low and roughly made.  Chodba byla nízká a nahrubo proražená.
He jumped up and seized her roughly by the arm.  Prudce vstal a chytil ji drsně za paži.
It was a piece of glass tubing, roughly the size of a pencil.  Byl to kus skleněné trubičky, dlouhý přibližně jako tužka.
Then her body brushed it away again, and more roughly this time.  Pak její tělo myšlenky znovu zahnalo a tentokrát drsněji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorroughness   round   round the world   rounds   route   router   routine   routing