Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rough do češtiny

rough = hrubý; tvrdý; bouřlivý (moře ap.); neotesaný; necitelný; hrbolatý; kostrbatý; těžkopádný; přibližný; povšechný; zdrsnit; zhruba vypracovat; zhruba narýsovat; zhruba; nahrubo; nanečisto; hrubě; drsně; divoký terén; neobdělaná půda; nepříjemnost; chlupatý
in rough = v surovém stavu; nezpracovaný;
live rough = protloukat se; živořit; cut up rough = udělat rámus;

Příklady překladu slova "rough" z webu:

Rough night?  Těžká noc?
How rough is it?  Jak moc je to nahrubo?
You know, rough him up some.  Víš, trochu ho zkrotil.
It's been a rough week.  Byl to těžký týden.
It opened into a rough cave chamber.  Ta ústila do primitivní jeskynní prostory.
Mabry is working on a rough draft.  Mabry pracuje na hrubém návrhu projevu.
By now the deck had been rough mixed.  Teď byl balíček zhruba zamíchán.
She may, in fact, give me the rough side of her tongue.  Může mi klidně i vynadat.
I've done a bit of surgeon's work, in rough country.  V divokých zemích jsem tak trochu dělal práci za ranhojiče.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorroughly   roughness   round   round the world   rounds   route   router   routine