Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rouge do češtiny

rouge = červený; líčit; líčit se; zardět se; rudý; růž (rtěnka); nalíčit se; rtěnka (růž); lešticí červeň; červeň; zlotřilec; líčidlo; tvářenka; anglická červeň; hrubý
bonnet rouge = frygická čapka; revolucionář; anarchista; republikánská čapka (fr.);
cerium rouge = ceroxid; oxid ceričitý;

Příklady překladu slova "rouge" z webu:

Rouge and esprit used to go together.  Rouge a esprit chodívaly ruku v ruce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrough   roughly   roughness   round   round the world   rounds   route   router