Nainstalujte si:
       

Překlad rotational speed


rotational speed = úhlová rychlost; rychlost otáčení; otáčky; obvodový skluz
crankshaft rotational speed = rychlost otáčení klikového hřídele; úhlová rychlost klikového hřídele;
maximum rotational speed = maximální otáčky; nejvyšší otáčky;
rotator   rotor   rotunda   rouge   rough   roughly   roughness   round