Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rotation do češtiny

rotation = oběh; rotace; střídání (pravidelné); točení; otočení; otočka; vystřídání; obmýtní doba; otáčení; pravidelné střídání; rotační; úhlová výchylka; úhlový výchylka; cyklický posuv; otáčivý pohyb; obíhání; rotování; koloběh; otáčivost; naklonění
by rotation = po řadě; střídavě; na střídačku;
crop rotation = střídání plodin; střídavé obhospodařování;
in rotation = po řadě; střídavě; v rotaci;
job rotation = střídání práce; rotace pracovních míst; angle of rotation = úhel pootočení;

Příklady překladu slova "rotation" z webu:

Regular training rotation for one of our battalions.  Pravidelný výcvikový cyklus pro jeden náš prapor.
Bolton made a full rotation and stopped, rubbing his eyes.  Bolton projel celé okolí, nechal toho a protíral si oči.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrotational   rotational speed   rotator   rotor   rotunda   rouge   rough   roughly