Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ropes do češtiny

ropes = lana; lanoví; provazy ringu; lanová dráha
tracer ropes = čáry svítících střel; sledy svítících střel;

Příklady překladu slova "ropes" z webu:

The ropes won't arrive in time, he told himself.  Lana nedorazí včas.
The nylon ropes on his wrists and ankles had rubbed the skin raw.  Nylonová pouta na zápěstích a kotnících rozedřela kůži do krve.
What are these ropes for?  K čemu jsou ta lana?
Please wait for the ropes then.  Počkejte tedy na ta lana.
Patrick jerked and the nylon ropes stretched.  Patrick sebou trhnul a nylonová pouta se napjala.
The small ring bounced and its ropes shook.  Malý ring nadskočil a provazy se roztřásly.
Fishing boats were meticulously marshaled, nets tidy, ropes coiled.  Rybářské čluny tu stály pěkně seřazené, sítě urovnané, lana stočená.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorropeway   rosacea   roster   rotary   rotary switch   rotating   rotation   rotational